Om LekoPark

lekstallningar 1

Företaget

Med många års erfarenhet från några av Sveriges största leverantörer av lekplatser, parkmöbler och naturlekplatser startades LekoPark Nordic AB 2014. Med erfarenhet från produktion, montering och framförallt projektering och säkerhetsregler är ambitionen att presentera nya produkter och leverantörer för den svenska marknaden. Snyggt designade möbler av hög kvalitet och roliga lekplatsprodukter med högt lekvärde och bra pris. Helt enkelt en attraktiv utemiljö.

Partners

LekoPark har partners över nästan hela Sverige. Kontakta oss för mer information.

 

TUV

Våra lekplatsprodukter är certifierade av tredje part enligt EN 1176 och EN 1177.

certificazione_TUV_Legnolandia

 

Uppförandekod

LekoPark Nordic AB strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och medarbetare. Våra relationer till varandra, kunder, leverantörer, entreprenörer och andra intressenter ska präglas av öppenhet, ärlighet och engagemang.

Uppförandekoden bygger på de principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti korruption.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

  1. Vi är inte delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.
  2. Vi accepterar inte någon form av barnarbete. Som barn räknas här en person under 15 år. Vid särskilt krävande arbetsuppgifter krävs att personen är minst 18 år.
  3. Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning.
  4. Vi accepterar inte tvångsarbete av någon form. Arbete ska ske på frivillig grund.
  5. Vi värnar rätten till föreningsfrihet och alla medarbetare är fria att starta och delta i fackliga verksamheter.
  6. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön. Våra medarbetare ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för sin egen och andras arbetsmiljö.
  7. Vi arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Miljö.

  1. Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda miljövänliga och hållbara produkter och lösningar till våra kunder.
  2. Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan vid resor, aktiviteter, inköp etc.
  3. Vi ska i samarbete med våra affärspartners driva på utvecklingen av miljöanpassade produkter och lösningar.

Efterlevnad.

Alla medarbetare ska känna till, respektera och agera utifrån uppförandekoden. Uppförandekodens principer ska löpande följas upp som en naturlig del av verksamheten. Medarbetare ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Det ska alltid finnas som alternativ att rapportera anonymt direkt till LekoPark´s VD.

Agerande som inte är i enlighet med uppförandekoden leder till korrigerande åtgärder.

Vi tar Lek på allvar

Lek på allvar, LekoPark

Kontakta oss

Telefon

040-420 520

Email

info(at)lekopark.se

Besöksadress

Norra Bulltoftavägen 65G
212 43 MALMÖ

Godkänn