Garanti

Garanti
Normal garanti för parkutrustning och lekplatsprodukter är 2 år.

Garantin gäller när underhåll har sköts enligt anvisningar, samt att besiktningar är utförda och dokumenterade under åren.

Garantin gäller inte vid vandalism eller misskött underhåll.