Integritetspolicy

LekoParks Nordic AB Integritetspolicy

 

LekoPark Nordic AB, 556988-4124, Fridhillsvägen 10, 23376 KLÅGERUP (”LekoPark”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats. Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna integritetspolicy noga så att du känner till innehållet i den.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du använder våra tjänster såsom projektförfrågningar, offertförfrågningar, beställningar och marknadsföring. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster, men kan utgöras av följande:

 • namn
 • e-postadress, telefonnummer och adress
 • födelsedatum
 • information som vi ber dig lämna när du använder våra tjänster och produkter
 • information som du väljer att lämna till oss när du använder våra tjänster och produkter
 • information om betalning och inkomst
 • svar som du lämnar när du deltar i undersökningar m.m

 

Personuppgifter som vi samlar in från tredje part

Vi kan komplettera den information som vi samlar in om dig med information som vi får från tredje part. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter från en tredje part som tillhandahåller information om betalningsförmåga eller adressuppgifter för marknadsföring.

Vi kan också använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Cookies är filer som sparas av din webbläsare på din enhet dator eller surfplatta. Dessa filer består av text från de webbplatser du har besökt. Du kan välja att inte ta emot cookies i din webbläsare. Om du väljer att inte ta emot cookies kan dock funktionerna på webbplatsen påverkas negativt.

 

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 1. A) Avtalsförhållande:
 • För att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig, bland annat att tillmötesgå dina förfrågningar och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig.
 • För att skicka dig efterfrågad information angående produkter, projekt, gällande regler m.m.
 • För att hantera inbetalningar och utbetalningar samt att skicka dig beställnings- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp eller förfrågningar så att du får det material som du har rätt till.
 • För att kommunicera med dig angående din förfrågan av våra tjänster och produkter.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och produkter.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

 1. B) Marknadsföringsändamål:
 • För att skicka marknadsföring till dig med post, e-post eller sms, som kan innehålla produktinformation, erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra tjänster och produkter.

Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att meddela oss.

 

 1. C) Rättsliga förpliktelser och myndighetsbeslut:
 • För att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ett myndighetsbeslut eller en rättslig förpliktelse.

 

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs i

– punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtal och förfrågningar med dig,

– punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att marknadsföra och utveckla våra tjänster och produkter samt för den affärsmässiga, strategiska och operativa ledningen av vår verksamhet,

– punkt (C) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Är det en obligatoriskt att lämna personuppgifter?

När vi samlar in personuppgifter, rör det sig om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på grund av lag, avtal eller andra skäl som beskrivs ovan. Vilka personuppgifter som krävs varierar dock när du använder vissa särskilda funktioner eller ber oss om tjänster, prisuppgifter, kampanjer m.m.

 

VEM KAN VI LÄMNA UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi säljer inte de personuppgifter vi samlat in till andra, men i vissa fall kan vi anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, vilket kan vara:

 • tillhandahålla tjänster till våra kunder (exempelvis frakt och montage)
 • att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring och e-mail kampanjer)
 • hantera faktura- kredit- och betalningar
 • genomföra undersökningar och analyser

Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med gällande regler.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra partners i andra fall, men bara om du har bett oss att göra det eller lämnat samtycke till det.

 

Vi kan även lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi har anledning att tro att detta är nödvändigt:

 

 • för att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss, våra kunders eller anställdas säkerhet.
 • för att framställa eller försvara oss mot rättsanspråk i domstol, klagomål eller andra förfaranden.
 • för att fastställa kreditrisk och för att erhålla betalning för våra tjänster och produkter.
 • som en del av företagsförvärv eller fusioner.
 • för att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar eller fullgöra domstolsföreläggande.
 • till utomstående redovisningskonsulter, revisorer och tillsynsmyndigheter.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar endast personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan. Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och därför kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna, som tex:

 • Uppgifter som sparas för att följa våra åtagande, lagar och regler sparas så länge det krävs enligt lagar och regler (exempelvis bokförda beställningar, löneutbetalningar m.m)
 • Uppgifter som sparas för att arbeta med projekt, anbud och offerter sparas så länge projektet, anbudet eller offerten är aktuell och pågående.
 • Uppgifter som sparas för marknadsföringssyfte sparas så länge ni arbetar med eller är intresserade av våra produkter och tjänster. Observera att ni när som helst kan avanmäla er från sådana meddelanden genom att meddela oss.

 

HUR DU FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vill ni ha mer information från oss om vilka personuppgifter vi samlar in eller att ni ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som ni har lämnat till oss. I dessa fall har ni bland annat följande rättigheter:

 

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och att få tillgång till personuppgifterna och informationen.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter: Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter eller bestrider att dina personuppgifter är riktiga, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva någon av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt åtgärder för att besvara en förfrågan från dig snarast.

 

FRAMTIDA ÄNDRINGAR OCH KONTAKT.

Vi kan då och då göra ändringar i vår integritetspolicy. Vi meddelar då uppdateringar genom att publicera den senaste versionen av denna sekretesspolicy på webbplatsen. Det ändrade avtalet träder automatiskt i kraft vid publicering. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy.

Vi uppskattar alla frågor och synpunkter rörande denna integritetspolicy, vilka kan skickas till info@lekopark.se.