Vi tar lek på allvar

Precis som djur utvecklas människor genom lek när vi är små, och precis som för djuren är det viktigt och lärorikt att vi leker. Hur vi människor leker ändras över tid och det spontana lekandet har blivit alltmer stillasittande.

Att barns lek är viktigt är ingen nyhet, men är idag viktigare än någonsin tidigare. Den fysiska rörelsen i barns lek utvecklar deras fysik och motorik, men lek är också viktigt för barnens sociala utveckling.

Genom leken får barnen kunskap om sig själv, sin kropp och sin omgivning. De lär sig att samarbeta, kompromissa och hantera konflikter. De utvecklar sin kreativitet, fantasi, koncentrationsförmåga och sitt språk. Barnen får också bearbeta upplevelser, känslor och intryck när de leker. Listan kan göras lång, men bara punkterna nämnda här visar hur viktig barns lek är.

Lek ska vara frivillig och spontan, och den ska leda till skratt och nya kompisar. Därför ska vi som arbetar med barns utemiljö skapa attraktiva och säkra ytor där barn kan utvecklas och leka.

LekoPark arbetar med utvecklare som har 40 års erfarenhet av att utveckla och tillverka lekredskap med högt lekvärde och i hög kvalitet. Lekprodukter ska designas så de utvecklar och stimulerar barn, men samtidigt följer de regler som finns för denna typ av produkter.

Lika viktigt som högt lekvärde och hög kvalitet är det att produkterna och tillverkningen av produkterna har en låg miljöpåverkan. Vi arbetar tillsammans med fabriker och tillverkare som har ett aktivt miljöarbete och certifierade material med lång livslängd i sin produktion.

”Vi slutar inte leka för att vi blir gamla, vi blir gamla för att vi slutar leka”

– George Bernard Shaw
Lek på allvar, LekoPark
lek pa allvar 5
lek pa allvar 6
lek pa allvar 7
lek pa allvar 8